Bijeenkomsten

Minimaal twee keer per jaar is er een netwerkbijeenkomst voor zowel leden als niet-leden. De inhoud van de bijeenkomsten is altijd relevant voor het werk van de vertrouwenspersoon. De bijeenkomsten zijn vaak geaccrediteerd, zodat ze meetellen voor (her)certificering van de LVV.

Vertrouwenspersoon Integriteit

Het komt steeds vaker voor dat vertrouwenspersonen functioneren in de combinatierol Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen (VPOO) en -integriteit (VPI). Er ontstaat zo een enkel loket, dat voor medewerkers herkenbaar is.Maar er zijn belangrijke verschillen tussen de beide rollen, zowel ten aanzien van inhoud als van taakuitvoering.

Als vertrouwenspersoon is het belangrijk die verschillen te kennen. Het kan immer zomaar gebeuren, dat een melder bij je komt met een melding die te maken heeft met een kwestie die in feite draait om integriteit. Het is dan zaak die melding als zodanig te herkennen, zelfs wanneer je niet als VPI bent aangesteld.

De verschillen in werkwijze en werkterrein tussen de VPOO en de VPI, en de daaruit voortvloeiende verschillen in taakuitvoering, worden aan de hand van actuele en waargebeurde praktijkcasuïstiek duidelijk gemaakt.

Freek WaltherVerder wordt ingegaan op de achtergronden van de wetgeving, de taken van het Huis voor Klokkenluiders en het begeleiden van implementatietrajecten bij opdrachtgevers. De dag wordt afgerond met casuïstiek.

Freek Walther van De Vertrouwenspersoon is de trainer. Hij is sinds 2002 als zelfstandig vertrouwenspersoon dagelijks werkzaam in de rollen van externe vertrouwenspersoon omgangsvormen en integriteit, trainer van vertrouwenspersonen en leidinggevenden, (klachten)bemiddelaar en beleidsadviseur. Onlangs verzorgde hij voor het Noordelijk Netwerk Vertrouwenspersonen een basistraining voor vertrouwenspersonen ongewenst gedrag.

Aan de orde komt:

 • Basale inhoud van de rol van VPI (gekoppeld aan Wet Huis voor Klokkenluiders)
 • (Vroeg)tijdig herkennen van de aard van de melding (OO of I), en daarnaar (kunnen) handelen
 • Een typisch integriteitstraject (casus)
 • Opvolging van een integriteitsmelding
 • Achtergrond van de Wet
 • Taken en werkzaamheden van het Huis voor Klokkenluiders
 • De Wet puntsgewijs (benadelingsverbod, onderzoek door het Huis, etc.)
 • Implementatie bij opdrachtgevers
 • Casuïstiek
Datum:25 februari 2019
Tijd:9.00 uur tot 17.00 uur
Kosten:€295 voor leden
en €325 voor niet-leden
(Inclusief locatiekosten, catering, cursusmateriaal)
Vrijgesteld van BTW
Plaats:Het Baron Theater, Opende Groningen

Gespreksvaardigheid voor de vertrouwenspersoon

Met een gespreksvaardige vertrouwenspersoon komt de melder verder.

Als vertrouwenspersoon is het onze taak melders op te vangen en te begeleiden zodat de situatie waarin ze zich bevinden verbetert. Dat doen we door gesprekken te voeren. Melders kunnen hun verhaal kwijt en krijgen ruimte om te denken aan oplossingen. Als het goed is nemen ze (weer) zelf de regie, zetten ze stappen om te komen tot oplossingen. Ze hebben weer het idee dat ze ertoe doen en dat hun mening belangrijk is.

Goede gespreksvaardigheid is de basis voor effectieve begeleiding.

Geen enkele melder is hetzelfde en vaak weten we vooraf niet waar het gesprek met de melder over zal gaan. Soms is een melder emotioneel of is hij in de war van alles wat hij heeft meegemaakt. Om dan toch een goed gesprek te voeren is een hele kunst.

Gespreksvaardigheden kun je niet genoeg oefenen. We gaan in deze workshops voorbeelden van gesprekken laten zien met melders en er is voldoende ruimte om zelf te oefenen. We werken met een 'acteur' zodat de gesprekken zo echt mogelijk zijn.

Je kunt bij aanmelding je eigen leervragen aangeven.

Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

 • Contact maken met de melder
 • Stellen van goede vragen
 • Empathisch luisteren met je oren, ogen en hart
 • Ruimte voor het verhaal en emotie
 • Positief labelen en ontschuldigen
 • LSD: Luisteren Samenvatten, Doorvragen
 • Met de melder zoeken naar oplossingen, de escalatieladder

De workshops worden verzorgd door Peta Twijnstra. Zij is externe vertrouwenspersoon bij verschillende organisaties. Daarnaast heeft zij een coachpraktijk. Zij verzorgt als coach workshops over communicatie en intervisie. Zij doet individuele coaching van mensen die beter willen functioneren op het werk, burnout zijn of geweest zijn of zelfstandig ondernemer zijn. Lees meer over Peta Twijnstra op de website.

Gespreksvaardigheid (vervolggesprek)

Datum:27 maart 2019
Tijd:9.30 uur tot 12.30 uur
Kosten:€125 voor leden en €175 voor niet-leden (inclusief locatiekosten, catering, cursusmateriaal. Exclusief 21% BTW).
Plaats:Het Baron Theater, Opende Groningen

Deze nascholing kan voor (her)certificering meetellen als 'extra bijeenkomst'.

In eerdere bijeenkomsten van het Noordelijk Netwerk Vertrouwenspersonen zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

 • Basisopleiding vertrouwenspersoon ongewenst gedrag
 • Vertrouwenspersoon en arbeidsconflict (Hannie Kraan, Van Oss en partners)
 • Inzicht in werkdruk en werkstress voor de vertrouwenspersoon (Wim van Es, Bureau van Es)
 • Mediationvaardigheden voor vertrouwenspersonen (Astrid Hoekstra van In contrA)
 • Pesten, de groep is het probleem (Katinka Lorijn, Bezemer en Kuiper)
 • Wat de vertrouwenspersoon moet weten over discriminatie (Mirka Antolovic, Tûmba)
 • Jurisprudentie (Leo ten Brink, Van Oss en Partners)
 • De risico's van (on)gevraagd adviseren en bemoeienissen met arbeidsconflicten (Adrienne Hubert, Hubert consult)
 • Wat de vertrouwenspersoon moet weten over verzuim (Hannie Kraan)
 • Cases bespreken (Peta Twijnstra)
 • Vertrouwenspersoon en omgaan met verlies en rouw (Hannie Kraan, van Oss en partners)
NOORDELIJK NETWERK VERTROUWENSPERSONEN