Bijeenkomsten

Minimaal twee keer per jaar is er een netwerkbijeenkomst voor zowel leden als niet-leden. De inhoud van de bijeenkomsten is altijd relevant voor het werk van de vertrouwenspersoon. De bijeenkomsten zijn vaak geaccrediteerd, zodat ze meetellen voor (her)certificering van de LVV.

Uurtjesbijeenkomst

De leden van ons netwerk hebben met elkaar veel kennis en ervaring. De uurtjesbijeenkomsten zijn bedoeld om die kennis uit te wisselen en zo met elkaar nog betere vertrouwenspersonen te worden.

Er waren al vier eerdere uurtjesbijeenkomsten: 'het stellen van goede vragen', 'het maken van het jaarverslag', 'de escalatieladder' en de 'STAR, een gespreksmodel'.

Hieronder de komende uurtjesbijeenkomsten.

Je bent van harte welkom. Als je wilt kun je van de 'uurtjesbijeenkomsten' een certificaat ontvangen zodat je ze mee kunt laten tellen voor her certificering.

Leuk! Doe mee.

Heb je een idee voor een thema voor een volgende uurtjesbijeenkomst? Laat het weten.

Komende uurtjesbijeenkomsten:


Woensdag 28 september 2022

De vaststellingsovereenkomst (vo).

Een regelmatig voorkomend verschijnsel in meldingen.

Bijvoorbeeld in de situatie waarbij de melder, na lang wikken en wegen, besloten heeft de organisatie te verlaten. Ze is nog te jong voor pensioen, wil nog niet solliciteren op een andere baan maar wil de stressvolle situatie waar ze in zit achter zich laten. Natuurlijk kan ze ontslag nemen. Maar dan heeft ze geen uitkering en dat is toch wel zuur na zoveel jaren trouwe dienst.

Dan is het fijn om een melder de optie van de vo uit te kunnen leggen. Vertellen wat het is, hoe het werkt, de opties, de voor en nadelen. En wat ook niet onbelangrijk is: dan kan ik doorverwijzen. Want onderhandelen over een vaststellingsovereenkomst, dat is nou niet bepaald het werk van de vertrouwenspersoon.

Wil je ook meer weten over de vo of je ervaring delen met anderen? Dan ben je welkom!

Datum:Woensdag 28 september 2022.
Tijd:9.00 uur - 10.00 uur.
Kosten:€ 33 voor leden en € 53 voor niet leden
Doelgroep:Voor vertrouwenspersonen, leden en niet leden.
Plaats:Online. Je krijgt voorafgaand aan de bijeenkomst een zoomlink

In eerdere bijeenkomsten van het Noordelijk Netwerk Vertrouwenspersonen zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

 • Uurtjesbijeenkomst over 'Hoe geef je een signaal af in de organisatie?'
 • Uurtjesbijeenkomst over 'De vertrouwenspersoon en seksueel grensoverschrijdend gedrag'
 • Workshop: Post-Traumatische Groei - Sterker door Ellende-van klacht naar kracht (Greet Vonk, workshopleider)
 • Uurtjesbijeenkomst over 'Help! Een integriteitsmelding. Hoe gaat dat ook alweer?'
 • Zakelijk tekenen bij een-op-eengesprekken (Wietske Westra, Studio Tekenkracht)
 • Uurtjesbijeenkomst over 'Hoe ga je als vertrouwenspersoon om met een moreel dilemma?' (Peta Twijnstra, Buro Vertrouwenspersonen)
 • Workshop: 'de rol van de VP bij trauma opvang' (Drs. Pepita David)
 • Uurtjesbijeenkomst over 'de vertrouwenspersoon in gewetensnood' (Peta Twijnstra, Buro Vertrouwenspersonen)
 • Uurtjesbijeenkomst over 'het stellen van goede vragen' (Peta Twijnstra, Buro Vertrouwenspersonen)
 • Uurtjesbijeenkomst over 'het maken van een jaarverslag' (Peta Twijnstra, Buro Vertrouwenspersonen)
 • Uurtjesbijeenkomst 'de escalatieladder' (Peta Twijnstra, Buro Vertrouwenspersonen)
 • Uurtjesbijeenkomst over de STAR methode, (Peta Twijnstra, Buro Vertrouwenspersonen)
 • Webinar: discriminatie (Mirka Antolovic, Tûmba)
 • De escalatieladder, een belangrijk hulpmiddel bij het begeleiden van melders (Peta Twijnstra, Buro Vertrouwenspersonen)
 • (On)Rust door verzuim, de vertrouwenspersoon als vraagbank voor regels rond arbo en verzuim (Hannie Kraan)
 • De dynamiek van vertrouwen en wantrouwen in organisaties (Peter Fijbes)
 • Workshop Gedoe via sociale media Voortgezet Onderwijs
 • Morele oordeelsvorming, een model
 • Angstcultuur, de dynamiek van vertrouwen en wantrouwen in organisaties
 • Gespreksvaardigheid voor de vertrouwenspersoon
 • Vertrouwenspersoon Integriteit (Freek Walther, De Vertrouwenspersoon)
 • Basisopleiding vertrouwenspersoon ongewenst gedrag
 • Vertrouwenspersoon en arbeidsconflict (Hannie Kraan, Van Oss en partners)
 • Inzicht in werkdruk en werkstress voor de vertrouwenspersoon (Wim van Es, Bureau van Es)
 • Mediationvaardigheden voor vertrouwenspersonen (Astrid Hoekstra van In contrA)
 • Pesten, de groep is het probleem (Katinka Lorijn, Bezemer en Kuiper)
 • Wat de vertrouwenspersoon moet weten over discriminatie (Mirka Antolovic, Tûmba)
 • Jurisprudentie (Leo ten Brink, Van Oss en Partners)
 • De risico's van (on)gevraagd adviseren en bemoeienissen met arbeidsconflicten (Adrienne Hubert, Hubert consult)
 • Wat de vertrouwenspersoon moet weten over verzuim (Hannie Kraan)
 • Cases bespreken (Peta Twijnstra)
 • Vertrouwenspersoon en omgaan met verlies en rouw (Hannie Kraan, van Oss en partners)
NOORDELIJK NETWERK VERTROUWENSPERSONEN